Skip to main content

NVRR zoekt onderzoeker(s)

Gepubliceerd op:
donderdag 28-03-2019
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

NVRR zoekt onderzoeker(s)

NVRR zoekt onderzoeker(s) beleidsscan toegankelijkheid sociaal domein

Gemeenten zijn verplicht om in hun beleid aan te geven hoe zij in het sociaal domein uitvoering geven aan het VN-verdrag Handicap. In samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens stelt de NVRR lokale rekenkamers in staat om op een laagdrempelige manier in kaart te brengen of gemeentelijke beleidsplannen voldoen aan deze verplichting. Dit gebeurt door het uitvoeren van een ‘doe mee-onderzoek’. Rekenkamers kunnen hiervoor het beleid in hun gemeente opvragen en laten toetsen. Vragen die hierbij beantwoord worden zijn onder andere:

 • Heeft de gemeente sinds juli 2016 in haar beleid opgenomen hoe zij in het sociaal domein invulling geeft aan het VN-verdrag Handicap?
 • Is hiervoor één integraal plan (een sociale inclusie agenda) opgesteld?
 • Wordt in het beleid van de gemeente expliciet verwezen naar het VN-verdrag handicap? En zo ja, hoe?
 • Hoe zijn de rechten en verplichtingen uit het VN-verdrag hierin meegenomen?
 • Zijn mensen met een beperking betrokken bij het opstellen van het beleid? En zo ja, hoe?

Voor het uitvoeren van deze beleidsscan is de NVRR op zoek naar één of twee onderzoekers. De beleidsscan moet rekenkamers in staat stellen om hun gemeenteraden te informeren over dit onderwerp en hoe het beleid zich verhoudt tot andere gemeenten. Daarnaast zal het College voor de Rechten van de Mens de resultaten op landelijk niveau gebruiken ten behoeve van zijn taak als toezichthouder op de naleving van het verdrag. Naar verwachting nemen 40 gemeentelijke rekenkamers deel aan het onderzoek.

Werkzaamheden

 • Opstellen definitief toetsingskader en rapportageformat.
 • Toetsen van een groot aantal beleidsdocumenten op de bepaling uit het VN-verdrag Handicap en het ontwikkelen van aanpak hiervoor.
 • Het opleveren van een beknopte landelijke eindrapportage.

Wat vragen wij?

 • Ervaring met documentenstudie en het op hoofdlijnen toetsen van een groot aantal beleidsdocumenten.
 • Kennis van de gemeentelijke beleidstaken in het sociaal domein.
 • Bij voorkeur: bekendheid met rekenkameronderzoek en gemeentelijk beleid ten aanzien van toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Wat bieden wij?

 • De NVRR kan inhoudelijke en praktische ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij het opvragen van de documenten en opleveren van de resultaten aan de lokale rekenkamers.

De werkzaamheden worden in april-juli uitgevoerd.

Meer weten?

 • Meer informatie over het doe mee-onderzoek is te vinden in de nieuwsbrief van de NVRR en op de website van de VNG wordt nader ingegaan op de rol van gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap.
 • Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met Geerten Kruis (0615943793) of Etienne Lemmens (0611226755).

Reageren op deze opdracht?

 • Een korte motivatiebrief met CV(-‘s) kunt u tot uiterlijk maandag 8 april versturen naar doemee@nvrr.nl.

NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.