Skip to main content

Rapport werkgroep versterking lokale rekenkamers openbaar

Gepubliceerd op:
maandag 03-06-2019
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rapport werkgroep versterking lokale rekenkamers openbaar

Rapportage over de inzichten van de Werkgroep lokale rekenkamers. Deze werd in april 2018 door de minister van BZK ingesteld om rekenkamers in gemeenten te versterken.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/16/werkgroep-lokale-rekenkamers


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.