Skip to main content

Uitnodiging extra algemene ledenvergadering

Gepubliceerd op:
dinsdag 03-09-2019
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Uitnodiging extra algemene ledenvergadering

Geachte leden van de NVRR,

Het bestuur nodigt u uit voor een extra algemene ledenvergadering op maandag 30 september 2019 om 15.00 uur in Utrecht met als onderwerp de jaarrekening.

Op de ALV van 7 juni stond de jaarrekening 2018 op de agenda en er lag een accountantsverklaring ter inzage. De besluitvorming over de jaarrekening is aangehouden omdat de leden een betere verantwoording van de subsidie wilden zien. Het bestuur heeft na de ALV signalen gehad van leden die aangaven vraagtekens te hebben bij de accountantsverklaring. Het bestuur heeft dit onderzocht en moeten constateren dat de bewuste verklaring niet door een accountant is opgesteld. Dit is een ernstige zaak, waarvoor we inmiddels de passende maatregelen hebben genomen. 

We kunnen ons voorstellen dat dit bij de leden de nodige vragen oproept. We zullen die natuurlijk op de ALV uitgebreid beantwoorden. Het bestuur heeft inmiddels onderzocht hoe dit kon gebeuren en zal op de komende ALV verslag doen van de bevindingen en een plan van aanpak presenteren om dit in de toekomst te voorkomen.

Op de ALV zal ook de aangepaste jaarrekening van 2018 voorzien van een ordentelijke accountantsverklaring op de agenda staan. De stukken voor de ALV worden 16 september verstuurd naar de leden.

Maandag 30 september 15.00 uur

La Vie Meeting Center

Sint Jacobsstraat 61

3511 BP Utrecht

Navigatie

Rozenstraat 1, Utrecht

Bereikbaarheid

https://www.lavieutrecht.nl/contact/bereikbaarheid/

Tevens willen we graag nog uw aandacht vestigen op het minisymposium Meet Up: Regionale opgaven op 19 september in Den Bosch.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NVRR


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.