Skip to main content

Symposium Waterkring ‘De betekenis van rekenkamers voor Waterschappen’

Gepubliceerd op:
maandag 25-11-2019
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Symposium Waterkring ‘De betekenis van rekenkamers voor Waterschappen’

Op 22 november vond bij het waterschap Zuiderzeeland het tweejaarlijkse symposium van de WaterKring plaats. Met ruin 60 deelnemers van verschillende waterschappen, was de bijeenkomst een groot succes. Alex Brenninkmeijer, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer, benadrukte het belang van terugkoppelingsmechanisme voor een goed werkend openbaar bestuur. Hij raadde de deelnemers aan het rapport van de Rekenkamer Rotterdam te bekijken over publieke waarden.

Tijdens de lunch werd in groepen gesproken over hoe te komen tot goede onderwerpen, het al dan niet wettelijk verplicht stellen van een rekenkamerfunctie bij waterschappen, doorwerking en wel of geen interne rekenkamercommissie leden.

Rogier van de Sande, Dijkgraaf Hoogheemraadschap Rijnland en voorzitter Unie van Waterschappen, een voorstander van het hebben van een rekenkamerfuncties, ging in de redenen waarom organisaties daar geen toegevoegde waarde in zien. Ans Hoenderdos, directeur-bestuurder Randstedelijke Rekenkamer voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, gaf haar op de betekenis van waterschapsrekenkamers, bezien vanuit de provincie als toezichthouder op de waterschappen. Haar presentatie is hier te zien.

Al met al gingen de bezoekers geladen met informatie, ervaringen en nieuwe contacten naar huis.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.