Skip to main content

Het O-team zoekt versterking, doet u mee?

Gepubliceerd op:
maandag 27-01-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Het O-team zoekt versterking, doet u mee?

Ben je geïnteresseerd in de (inhoudelijke) ontwikkelingen waar rekenkamers mee te maken krijgen en heb je zin om mee te denken wat de vereniging hiermee kan doen voor haar leden? Het O-team zoekt nieuwe teamleden. Het O-team heeft als doel de NVRR te ondersteunen bij de verdere professionalisering (kwaliteitsborging) en kennisontwikkeling (opleiding en scholing). Dit gebeurt door zorg te dragen voor:

  • een actueel, relevant en gewaardeerd opleidingsaanbod dat aansluit bij de behoefte van (toekomstige) leden;
  • de ontwikkeling (en verspreiding) van een samenhangende geheel aan producten dat gebruikt kan worden voor de uitvoering van de rekenkamerfunctie; en
  • de ontwikkeling en coördinatie van het jaarlijkse ‘doe mee onderzoek’.

Het O-team komt één keer per zes weken samen en bestaat uit actief betrokken onderzoekers en bestuurders van rekenkamers die lid zijn van de NVRR. Er wordt gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging vanuit de verschillende rekenkamers (lokaal, provinciaal, waterschappen en landelijk). De deelnemers zijn op dit moment: 

  • Sjoerd Keulen, bestuurslid Rekenkamer Utrecht
  • Manon Laan, onderzoeker bij de Randstedelijke Rekenkamer
  • Suzan Mathijssen, secretaris-directeur Rekenkamer Oost-Nederland en tevens bestuurslid NVRR
  • Jamilja van der Meulen, bestuurslid Rekenkamer Dronten en tevens bestuurslid NVRR
  • Ard Schilder, directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer
  • Jolien Wiegman, secretariaat NVRR

Enthousiast geworden en/of nog vragen? Neem dan contact op met het O-team via het NVRR secretariaat (ontwikkelteam@nvrr.nl) of via Suzan Mathijssen (tel.:06-518 65 795).


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.