Inspiratiekaders lokale rekenkamers

Gepubliceerd op:
dinsdag 24-03-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Dit betreft een nieuwsbericht van 6 november 2020.

De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels verlopen of herzien zijn. Raadpleeg indien nodig andere bronnen.

Inspiratiekaders lokale rekenkamers

In haar adviesrapport aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) concludeert de werkgroep Lokale rekenkamers dat verdere versterking van rekenkamers mogelijk en wenselijk is. Daarover moeten in allerlei gemeenten gesprekken worden gevoerd. Ter ondersteuning van deze gesprekken moeten er een aantal ‘inspiratiekaders’ komen. Daartoe heeft BZK aan Berenschot gevraagd om een drietal inspiratiekaders te ontwikkelen. Deze inspiratiekaders zijn gericht op: 

 

 

 

  1. Het verbeteren van de professionele relatie tussen raad, rekenkamer en college 
  2. Het toekennen van adequaat budget voor de rekenkamer door de raad 
  3. Het verbeteren van de samenwerking tussen rekenkamers 

Het bestuur van de NVRR lijkt het zinvol als leden van de vereniging ook inbreng hebben in de inhoud van die kaders. Eind vorig jaar is er met een aantal leden al gesproken over de eerste aanzet van Berenschot voor het inspiratiekader budget. Als er meer leden geïnteresseerd zijn om mee te praten over dit of één van de andere twee inspiratiekaders, dan horen we dat graag via info@nvrr.nl.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.