Skip to main content

Oproep congrescommissie

Gepubliceerd op:
dinsdag 24-03-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Oproep congrescommissie

Het bestuur van de NVRR wil uiteraard verder gaan met het organiseren van gelegenheden voor leden om te netwerken en nieuwe kennis over rekenkamerwerk op te doen. Het bestuur heeft besloten dit jaar een mini-conferentie in juni en een groot congres in het najaar te organiseren. Vanaf 2021 staat de planning niet vast.

De congrescommissie zoekt versterking om de activiteiten daarvoor inhoudelijk te organiseren. De commissie wordt voor het praktische deel ondersteund door een professioneel congresbureau. Gevraagd wordt tijdens enkele vergaderingen mee te denken over thema en inhoud van de (mini-)congressen en een enkele voorbespreking met lezinghouder of workshopleider.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, mail dan naar info@nvrr.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.