Skip to main content

Doe mee onderzoek

Gepubliceerd op:
dinsdag 28-04-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Doe mee onderzoek

Doe mee onderzoek In 2020 gaat het ‘Doe mee’ onderzoek over Meldingen Openbare Ruimte. Dit zijn berichten van inwoners of organisaties aan de gemeente over zaken die niet in orde zijn in de openbare ruimte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een kapotte lantaarnpaal, rondslingerend afval of personen die overlast veroorzaken. Gemeenten ontvangen jaarlijks zo’n drie miljoen meldingen die te maken hebben met onderhoud, groenvoorziening, stadsreiniging, handhaving en politie. Een aantal gemeenten publiceert al open data afkomstig uit de meldingen en sommige gemeenten hebben op basis daarvan ook al innovatieve toepassingen ontwikkeld (bijvoorbeeld Amsterdam en Dordrecht). Niet voor alle gemeenten en andere lagere overheden geldt echter dat er een eenduidig beeld bestaat over hoe wordt omgegaan met de afhandeling van meldingen.

Het O-team heeft een onderzoeksopzet uitgedacht. Het onderzoek richt zich op de doeltreffendheid van het beleid van lagere overheden op het gebied van de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte. Hierbij gaat het zowel om het in kaart brengen van de beleidsmatige en organisatorische inrichting van de afhandeling van meldingen als om de resultaten van het gevolgde beleid. Tevens zal er in kaart worden gebracht hoe de raad over deze resultaten wordt geïnformeerd.

Er zijn 3 bureaus benaderd om een offerte uit te brengen en mee te denken over een verdere invulling van het onderzoek. Deze bureaus zijn geselecteerd op basis van de ervaring die ze hebben met het onderwerp. Begin juni bespreekt het O-team de offertes van de bureaus en maakt een keuze. We realiseren ons dat het een bijzondere tijd is voor een doe mee onderzoek maar door het onderzoek te baseren op deels openbare documenten en voldoende tijd in te lassen, denken we dat het te doen moet zijn. Het is de bedoeling dat rekenkamer(commissie)s zelf de documenten verzamelen c.q. opvragen bij de gemeenten en het onderzoeksbureau de verzamelde data verwerkt tot een feitenoverzicht. Er is voor een onderzoeksopzet gekozen die uitvoerbaar is/passend binnen de anderhalve metermaatschappij (i.a.w. het is niet nodig om veel persoonlijk contact te hebben, burgers zullen niet worden geïnterviewd). Voordat het onderzoek start wordt er nog een (digitale) bijeenkomst georganiseerd waarin vragen gesteld kunnen worden over het onderzoek en de aan pak ervan. Daarna vragen we rekenkamer(commissie)s zich definitief aan te melden.

Tot slot zien we dat rekenkamer(commissie)s en gemeenten heel verschillend met de huidige situatie omgaan en zal iedereen zijn eigen afweging moeten maken. Mocht je interesse hebben om mee te doen, laat het ons alvast weten via ontwikkelteam@nvrr.nl.

Het O-team


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.