Skip to main content

Wat betekent de wet versterking lokale rekenkamers?

Gepubliceerd op:
woensdag 20-05-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Wat betekent de wet versterking lokale rekenkamers?

Op donderdag 14 mei 2020 heeft de NVRR haar eerste webinar georganiseerd waaraan ruim zestig personen deelnamen. Tijdens het webinar is aandacht besteed aan de wet versterking lokale rekenkamers. Hieronder vindt u een weergave van het webinar.

Er zijn bij de presentatie ook een aantal vragen gesteld die deels meteen zijn beantwoord dan wel later zouden worden beantwoord. In onderstaand document vindt u de antwoorden op alle vragen die gesteld zijn tijdens het webinar.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.