Skip to main content

Call for papers

Gepubliceerd op:
dinsdag 09-06-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Call for papers

Het tijdschrift Bestuurswetenschappen werkt aan een themanummer over decentrale rekenkamers (voor begin 2021). De redactie is op zoek naar relevante en interessante bijdragen.

Dat kunnen bijdragen van theoretische, empirische en/of normatieve aard zijn, als het maar raakt aan decentrale rekenkamers. In het bijzonder zijn we op zoek naar bijdragen die zicht bieden op de praktijk van rekenkameronderzoek zoals die sinds 2005 is ontstaan in het lokaal en provinciaal bestuur in Nederland.

Meer weten? In de bijgevoegde call for papers vind je meer informatie.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.