Skip to main content

Meerjarenbeleid NVRR 2018-2022

Gepubliceerd op:
dinsdag 09-06-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Meerjarenbeleid NVRR 2018-2022

Met dit meerjarenbeleidplan 2018 tot en met 2022 willen wij als bestuur de visie, missie, richting en speerpunten borgen voor de komende jaren. Het is daarmee de basis voor het werk van de vereniging in de komende vijf jaar.

Jaarlijks een jaarplan met meer concrete werkplannen en begroting van het beleid voor dat jaar, een jaarverslag met rekening om verantwoording af te leggen van de resultaten van onze inspanningen. Samen met u, de leden, geven we vorm aan het beleid wat we als collectief hebben vastgesteld.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.