Skip to main content

Overheidsfinanciën eerste kwartaal 2020

Gepubliceerd op:
donderdag 02-07-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Overheidsfinanciën eerste kwartaal 2020

Het overschot van de overheid bedroeg in het eerste kwartaal van 2020 bijna 9 miljard euro, 1,8 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal in 2019. Op jaarbasis, gerekend vanaf het tweede kwartaal van 2019 tot en met het eerste kwartaal van 2020, kwam het overheidssaldo uit op 1,5 procent bbp. De overheidsschuld nam in het eerste kwartaal met 8,5 miljard euro toe en bedroeg bijna 49,5 procent bbp.

Om inzicht te geven in de meest recente ontwikkeling van de overheidsfinanciën publiceert het CBS nu ook maandcijfers van de inkomsten, uitgaven en het saldo gebaseerd op kasgegevens van de Rijksoverheid. Daarnaast worden vanaf nu maandcijfers gepubliceerd van de ontwikkeling van de schuld van de Rijksoverheid. Deze maandcijfers zijn niet volledig vergelijkbaar met de gebruikelijke kwartaalcijfers op basis van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR2010) maar geven een eerste inzicht in de recente ontwikkelingen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.