Skip to main content

Veel animo voor doe mee onderzoek

Gepubliceerd op:
dinsdag 14-07-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Veel animo voor doe mee onderzoek

Zo’n 50 rekenkamer(commissie)s hebben zich aangemeld voor het doe mee onderzoek naar meldingen in de openbare ruimte. Dat is een mooi aantal temeer omdat benchmarking ook een van de doelen van het onderzoek is. Tijdens de goedbezochte digitale startbijeenkomst van 25 juni konden leden vragen stellen over het onderzoek aan de onderzoekers van PBLQ of de NVRR. Er zijn vragen gesteld over de planning, de uitvoering en het eindproduct. Het eindproduct is een soort ‘feitenoverzicht’ met benchmark informatie. Meerdere deelnemers hebben de wens geuit om gezamenlijk na te denken over mogelijke conclusies en aanbevelingen die op basis van het feitenoverzicht getrokken kunnen worden. Dit gaat de NVRR begin oktober organiseren.

Het aantal aanmeldingen overschrijdt wel het maximum aantal dat gesteld was maar hiervoor wordt door het bestuur van de NVRR een oplossing gezocht. De rekenkamer(commiss)s die zich hebben aangemeld hebben dinsdag 14 juli een mail van PBLQ ontvangen met de informatie die opgevraagd moet worden bij de gemeenten (c.q. waterschappen). Wij realiseren ons dat we een periode van reces en vakantie ingaan. Om die reden is er ook een langere termijn voor de informatieverzameling gepland.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.