Denktank Juridische Vraagstukken

Gepubliceerd op:
dinsdag 14-07-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Dit betreft een nieuwsbericht van 23 februari 2021.

De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels verlopen of herzien zijn. Raadpleeg indien nodig andere bronnen.

Denktank Juridische Vraagstukken

Vorig jaar is de denktank Juridische Vraagstukken gestart, met de beantwoording van een aantal vraagstukken op juridisch vlak waar rekenkamer(commissie)s in hun werk tegenaan lopen. De vraagstukken variëren van de wettelijke plichten van de rekenkamer(commissie) als bestuursorgaan, via de rechten van degene die door de rekenkamer(commissie) wordt ingehuurd en inlichtingen inwinnen bij andere instellingen tot en met het opvragen en delen van gegevens die vertrouwelijk verklaard zijn. Een uitgebreide literatuurlijst en verwijzingen naar jurisprudentie maken uiteraard deel uit van het informatiedocument Juridische Vraagstukken, dat met behulp van subsidie van het Ministerie van BZK tot stand is gekomen.

Het ligt in de bedoeling dat de samenstellers van het informatiedocument, Arjan Kok, Rolf Willemse en Wouter Zorg, in het najaar een webinar houden om het document te presenteren en eventuele vragen te beantwoorden.

Het informatiedocument Juridische Vraagstukken is hier op de site van de NVRR te vinden.


Downloads

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.