Skip to main content

Voortvarende start/verloop doe mee onderzoek

Gepubliceerd op:
dinsdag 22-09-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Voortvarende start/verloop doe mee onderzoek

Ondanks de start van het doe mee onderzoek in de zomer was de eerste reactie op de informatie-uitvraag binnen 3 uur binnen. Medio september heeft een ruime meerderheid van de deelnemende gemeenten informatie aangeleverd en momenteel is PBLQ druk bezig met de verwerking. Aan het eind van de maand starten de eerste verificatiegesprekken. Begin oktober komt de begeleidingscommissie weer bijeen en bespreken we de factsheet die naar de deelnemende rekenkamers gaat. In november volgt dan een digitale bijeenkomst waar deelnemende leden met elkaar van gedachten kunnen wisselen over mogelijke conclusie en aanbevelingen. Een uitnodiging volgt binnenkort.

Op dit moment worden mogelijke onderwerpen voor een doe mee onderzoek in 2021 verkend. We streven er naar om hier bij de Algemene Ledenvergadering meer duidelijk over te geven. Mocht u nog interessante suggesties hebben voor onderwerpen voor het doe mee onderzoek van volgend jaar, laat het ons weten via info@nvrr.nl. Voorwaarden hierbij zijn dat het onderwerp voor zo veel mogelijk rekenkamers relevant moet zijn, zich moet lenen voor een vergelijking en dat de benodigde informatie voor beantwoording van de onderzoeksvragen relatief tijdsextensief moet kunnen worden verzameld.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.