• Home
  • Nieuws
  • Welke invloed hebben opdrachtgevers op beleidsonderzoek?

Welke invloed hebben opdrachtgevers op beleidsonderzoek?

Gepubliceerd op:
dinsdag 22-09-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Dit betreft een nieuwsbericht van 6 november 2020.

De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels verlopen of herzien zijn. Raadpleeg indien nodig andere bronnen.

Welke invloed hebben opdrachtgevers op beleidsonderzoek?

Het thema ‘onafhankelijkheid van beleidsonderzoek’ wordt doorgaans benaderd vanuit de ervaringen en meningen van beleidsonderzoekers. In 2018 publiceerden de Zwitserse wetenschappers Pleger en Horn in het door Sage uitgegeven tijdschrift “Evaluation”, de resultaten van hun onderzoek naar beïnvloeding van onderzoek volgens opdrachtgevers (Evaluation, 2018, vol 24(4) 456-474).

Het onderwerp is interessant genoeg om ook in Nederland te onderzoeken. Daarom vragen prof.dr. F.L. Leeuw (Emer. Hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek Maastricht University) en dr. J.W.M. Mevissen (redactievoorzitter BeleidsonderzoekOnline en zelfstandig adviseur voor evaluatie-onderzoek) langs deze weg rekenkamer(commissie)s als opdrachtgevers en begeleiders van beleidsonderzoek/beleidsevaluaties om hun medewerking.

Dat kan door het invullen van een vragenlijst die geënt is op het onderzoek van Pleger en Horn. Deelname is (uiteraard) anoniem. De resultaten zullen worden gepubliceerd in het open access e-journal BeleidsonderzoekOnline (www.beleidsonderzoekonline.nl).

De vragenlijst is beschikbaar voor invullen vanaf 1 oktober aanstaande.

Geïnteresseerd? Noteer dan de datum van 1 oktober in uw agenda en ga op die dag naar: https://regioplan.datacoll.nl/pljgyikqjh?l=nl

Dit onderzoek gebeurt op eigen initiatief van de onderzoekers en kent geen sponsors. Regioplan is belangeloos bereid de web-enquête te hosten, maar heeft verder geen enkele bemoeienis met het onderzoek.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.