Skip to main content

Congres en landelijke enquête VNG en Rekenkamer Rotterdam over “publieke waarde in knel” op 29 oktober 2020

Gepubliceerd op:
dinsdag 22-09-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Congres en landelijke enquête VNG en Rekenkamer Rotterdam over “publieke waarde in knel” op 29 oktober 2020

Het rapport ‘Publieke waarde in de knel’ dat de Rekenkamer Rotterdam in september 2019 heeft gepubliceerd, beschrijft een reeks van hardnekkige beleidsproblemen waar Rotterdamse gemeentebesturen op zijn gestuit in het streven naar publieke waarde. Naar aanleiding van dat rapport voeren VNG en Rekenkamer Rotterdam een landelijke enquête uit om een beeld te krijgen in hoeverre de hardnekkige (beleids)problemen uit dat rapport worden herkend in andere gemeenten. De enquête wordt gehouden onder verschillende actoren binnen het gemeentelijk domein, waaronder rekenkamer(commissie)s.

Wij stellen het op prijs als zoveel mogelijk van onze gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies meedoen aan dit onderzoek (de enquête is niet bedoeld voor rekenkamers en rekenkamercommissies van provincies en waterschappen). De uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd in een landelijk congres voor gemeentebestuurders en ambtenaren op 29 oktober 2020 met als thema ‘Publieke waarde in de knel, op zoek naar het juiste spoor’.

In dat congres zullen, aan de hand van debat en inspirerende sprekers, de geconstateerde problemen worden besproken én richtingen worden verkend voorveranderingen in cultuur en organisatie van gemeenten die kunnen bijdragen aan het aanpakken ervan.

U kunt deelnemen via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/publieke-waarde-in-de-knel. Als u op die link klikt, vindt u een toelichting op de enquête van de organisatoren.

Medewerkers en/of bestuurders van gemeentelijke rekenkamer(commissie)s die willen deelnemen aan het congres kunnen zich aanmelden via de volgende link: https://vngrisicobeheer.vngconnect.nl/.

Via die weg is ook het programma van het congres te bekijken. Deelname aan het congres kan zowel fysiek (maximaal 50 personen) als digitaal (maximaal 200 personen).


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.