Skip to main content

Afscheid van Francine Giskes

Gepubliceerd op:
dinsdag 22-09-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Afscheid van Francine Giskes

Francine Giskes gaat stoppen als lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Daarmee vertrekt ze ook als adviseur van het bestuur van onze vereniging. Francine heeft vanaf het moment dat ze benoemd was tot lid van het college in 2015 in ons bestuur geparticipeerd. Het was voor haar geen pro forma klusje. Ze was er bijna altijd en daarbij ook erg betrokken. Francine deed vol overgave mee aan de discussies en de meningsvorming in het bestuur. We zullen haar inbreng missen. Ze kende niet alleen Den Haag goed, maar ook het lokaal bestuur uit eigen ervaring. Haar advies was altijd waardevol. Onze laatste gezamenlijke vergadering was digitaal en dus als afscheid wat kaal. Hopelijk zijn de Coronatijden snel afgelopen en kunnen we dat nog op een meer gepaste wijze overdoen. Maar nu alvast vanaf deze plaats en namens de hele vereniging: Francine bedankt voor je inzet voor onze vereniging in de afgelopen jaren.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.