Skip to main content

Paul Hofstra wint Primo Risk Management Award 2019

Gepubliceerd op:
maandag 28-09-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Paul Hofstra wint Primo Risk Management Award 2019

Het bestuur van PRIMO Nederland en PRIMO Europe heeft de PRIMO Risk Management Award 2019 toegekend aan Paul Hofstra voor zijn moed en leiderschap op het grensvlak van publieke waarde, publiek risico en bestuurskracht.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.