Skip to main content

Handreikingen Energietransitie

Gepubliceerd op:
maandag 07-12-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Handreikingen Energietransitie

Over het zeer actuele onderwerp Energietransitie zijn nu twee handreikingen beschikbaar. Rekenkamers en rekenkamercommissies die met dit onderwerp aan de slag willen gaan, vinden in deze handreikingen suggesties, mogelijkheden en tips voor ex ante, ex durante en ex post onderzoek. En wie het onderwerp misschien niet meteen gaat onderzoeken maar wil weten hoe het nu zit met de energietransitie, de RES en alles wat daarmee samenhangt, is met deze handreikingen snel helemaal op de hoogte. Op donderdag 17 december om 19.30 uur en maandag 21 december om 13.00 uur zijn er twee webinars waarin deze thematiek aan de orde komt.

De handreikingen kunt u vinden:

www.nvrr.nl/actueel/energietransitie/


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.