Skip to main content

Webinar: Handreiking rekenkameronderzoek naar privacy in het sociaal domein

Gepubliceerd op:
dinsdag 08-12-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Webinar: Handreiking rekenkameronderzoek naar privacy in het sociaal domein

Privacy, daar heeft iedereen recht op. Van organisaties, en zeker ook van gemeenten, wordt verwacht dat zij de privacy van personen beschermen met soms verregaande maatregelen. Veel rekenkamers doen dan ook onderzoek naar de manier waarop gegevens verwerkt worden, in het bijzonder in het sociaal domein. De NVRR biedt rekenkamers met deze handreiking een overzicht van wat onderzoek naar dit onderwerp oplevert, en concrete suggesties voor rekenkamers die onderzoek willen doen naar dit onderwerp.

Download handreiking en bekijk webinar terug.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.