Skip to main content

Opnieuw uitstel behandeling wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

Gepubliceerd op:
donderdag 10-12-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Opnieuw uitstel behandeling wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

Op 8 december jl. heeft de minister van BZK in een brief aan de Tweede Kamer opnieuw om uitstel van behandeling van het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers gevraagd. De minister werkt nog aan een wijziging inzake rekenkameronderzoek bij waterschappen en zij wil ook de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording hierbij betrekken. “Het streven is de nota van wijziging in januari 2021 aan de Afdeling advisering van de Raad van State te zenden”. Daarmee wordt de kans klein dat het wetsvoorstel nog voor de Kamerverkiezingen zal worden behandeld. Het NVRR-bestuur betreurt het dat daardoor de onduidelijkheid over de toekomst van rekenkamercommissies blijft voortbestaan. De NVRR vindt het van groot belang dat er snel duidelijkheid komt – lukt het niet meer voor de Kamerverkiezingen dan toch ten minste voor de raadsverkiezingen van 2022, zodat we weten waar we aan toe zijn en met een volwaardig bestuurlijk instrumentarium voor de lokale democratie de nieuwe raadsperiode tegemoet kunnen treden. Dat is ook in het belang van een adequate ondersteuning van de volksvertegenwoordiging waar nog onlangs de ROB op heeft aangedrongen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.