Onderzoek door de NVRR naar het functioneren van 'de ideale gemeentelijke rekenkamer'

24-10-2018 | Nieuwsbericht

Onderzoek naar het functioneren van 'de ideale gemeentelijke rekenkamer' met als centrale onderzoeksvraag: 'welke factoren, die binnen de invloedssfeer liggen van een gemeenteraad, zijn van invloed op of randvoorwaardelijk aan een goed werkende rekenkamer?'. 

Natuurlijk is in het onderzoek rekening gehouden met de wens van rekenkamers om zelf invulling te geven aan het rekenkamerwerk. Tegelijkertijd zijn gemeenteraden ondervraagd over hun wensen ten aanzien van de wijze waarop rekenkamers hen ondersteunen.


Meer informatie