Skip to main content

Evaluatie DoeMee-onderzoek 2020

Gepubliceerd op:
donderdag 28-01-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Evaluatie DoeMee-onderzoek 2020

Het DoeMee-onderzoek 2020 naar de Meldingen Openbare Ruimte is geëvalueerd. Meer dan de helft van de deelnemers heeft de enquête ingevuld. De waardering die zij geven aan de bijeenkomsten, opgeleverde producten en het proces is over het algemeen positief, met enkele uitschieters naar beneden en boven. Er zijn complimenten gemaakt over de flexibiliteit van het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd en noten gekraakt over de verificatiegesprekken.

De uitkomst van de evaluatie laat weer eens duidelijk zien hoe belangrijk het is om duidelijk te communiceren over het proces, de planning, de rol en inspanning die van rekenkamers gevraagd wordt en het te verwachten eindproduct. Punten die we zeker mee zullen nemen bij het DoeMee- onderzoek 2021 naar de afhandeling van Wob-verzoeken.

Er zijn enkele opmerkingen gemaakt over de algemeenheid van de resultaten en de wens om meer lokale invulling. Hier zullen we met een DoeMee onderzoek moeilijk aan kunnen voldoen. Om zoveel mogelijk rekenkamers en rekenkamercommissies mee te laten doen, is standaardisatie nodig. Voor een meer lokale kleuring moeten rekenkamers en rekenkamercommissies zelf aanvullend onderzoek doen. Dat hebben veel rekenkamers en rekenkamercommissies ook gedaan.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.