Skip to main content

DoeMee-onderzoek 2021

Gepubliceerd op:
donderdag 28-01-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

DoeMee-onderzoek 2021

Het DoeMee-onderzoek 2021 gaat over de praktijk van de Wet Openbaarheid van Bestuur, oftewel de Wob. Het O-team werkt op dit moment de onderzoeksvraag en –opzet verder uit. Ook komt er een onderzoeksprotocol zodat voor iedereen duidelijk is wat wanneer door wie wordt gedaan en wat het eindproduct zal zijn. In de tweede week van maart is de definitieve onderzoeksopzet gereed en wordt het onderzoek aanbesteed. Naar verwachting is in de tweede week van april bekend wie het onderzoek zal uitvoeren en kunnen rekenkamers en rekenkamercommissies zich definitief aanmelden. Start van het onderzoek is voorzien in mei, oplevering van de resultaten per deelnemer is voorlopig voorzien in oktober. Deelname kost zoals eerder gemeld € 300 per gemeente, waterschap of provincie.

Ondertussen zoekt het O-team ook naar mogelijkheden om het aantal deelnemers aan het onderzoek te kunnen uitbreiden. De huidige organisatie en financiering zijn gebaseerd op een veertigtal deelnemers. Inmiddels hebben al 47 rekenkamers en rekenkamercommissies zich voorlopig aangemeld. We gaan ervan uit dat hiervoor een oplossing wordt gevonden, dus elke rekenkamer of rekenkamercommissie kan zich nog voorlopig aanmelden. Mocht onverhoopt toch blijken dat er een maximum aan het aantal deelnemers gesteld moet worden, dan hanteren we wel de volgorde van voorlopige inschrijving.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.