Skip to main content

Resultaten Ledenpeiling NVRR-congres of –congressen 2021

Gepubliceerd op:
donderdag 28-01-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Resultaten Ledenpeiling NVRR-congres of –congressen 2021

In januari is een ledenpeiling gehouden over het NVRR-congres of misschien meerdere wel congressen. Gevraagd is aan welke bijeenkomsten (congressen, webinars, etc) leden in 2020 hebben deelgenomen, of voor 2021 de voorkeur uitgaat naar fysiek of digitaal en dan één groot of juist meerdere kleine congressen.

Er zijn 61 reacties binnen gekomen. De cijfers over de deelname aan de bijeenkomsten in 2020 worden apart geanalyseerd. De toelichtingen op de antwoorden geven kleuring aan de antwoorden en zullen bij het maken van keuzen over de vorm van bijeenkomsten worden benut. Voor wat betreft de twee vragen over bijeenkomsten in 2021 is de response als volgt:

Als het corona-technisch weer mogelijk is, heb je dan een voorkeur voor fysieke of voor digitale bijeenkomsten?

  • Fysiek: N= 42
  • Digitaal: N=9
  • Geen voorkeur: N= 10

Daarbij is onder meer de suggestie gedaan om zowel fysieke als digitale bijeenkomsten te organiseren.

Als het corona-technisch gezien weer veilig is en de NVRR besluit tot fysieke bijeenkomsten, heb je dan een voorkeur voor één groot congres of meerdere kleinere congressen?

  • Meerdere kleinere congressen: N=23
  • Eén groot congres: N=31
  • Geen voorkeur: N=7

Daarbij is onder meer de suggestie gedaan om zowel een groot als meerdere kleinere congressen te houden.

Er wordt weer een congrescommissie gevormd, die het verzoek krijgt om mede op basis van deze uitkomsten te adviseren over het congres of de congressen van de NVRR in 2021. Lijkt het je leuk om mee te denken/organiseren van de fysieke en digitale congressen, meld je dan bij info@nvrr.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.