Skip to main content

Dossier: onderzoeken Corona-beleid en maatregelen

Gepubliceerd op:
donderdag 28-01-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Dossier: onderzoeken Corona-beleid en maatregelen

Vanuit de Thorbecke-leerstoel is een project gestart om de impact van de coronapandemie op het binnenlands bestuur zichtbaar te maken. Meer informatie is te vinden op coronapapers.nl. Onderzoeken van rekenkamers en rekenkamercommissies mogen daar natuurlijk niet ontbreken en de bedoeling is dat daar te zijner tijd naar deze rapporten wordt verwezen. In onze bibliotheek staan inmiddels twee onderzoeken naar corona, uitgevoerd door de rekenkamercommissies van Den Bosch en Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg (WVOLV)

Diverse leden hebben ons laten weten nu nog terughoudend te zijn met onderzoek hiernaar omdat we nog middenin de pandemie zitten en men de ambtelijke organisatie en verantwoordelijke bestuurders niet voor de voeten wil lopen. Wel voegen sommige rekenkamers en rekenkamercommissies aan een al gepland of lopend onderzoek een deel toe over coronamaatregelen, zoals de rekenkamercommissie Woerden die aan een onderzoek naar het armoedebeleid een extra hoofdstuk toevoegt over de coronamaatregelen.
Op de (zeer binnenkort vernieuwde) website komt in de loop van februari een apart dossier met daarin onderzoeken naar corona.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.