Skip to main content

Klankbordgroepen

Gepubliceerd op:
donderdag 28-01-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Klankbordgroepen

Eerder is in de ALV afgesproken een klankbordgroep te vormen, die het bestuur in kan schakelen om mee te denken over uiteenlopende zaken. Daar willen we dit jaar mee starten, door aan een op ad hoc basis vanuit de leden samengestelde klankbordgroep onderwerpen voor te leggen. De samenstelling kan per keer verschillen, zodat mensen die in een onderwerp geïnteresseerd zijn of daar specifieke kennis over hebben daarbij aan kunnen sluiten. Er wordt op de website een oproep geplaatst voor klankbordgroepleden en daarnaast kunnen ook mensen direct hiervoor worden benaderd. In de loop van 2021 worden de volgende onderwerpen aan de klankbordgroep voorgelegd:

  • A) de contributiestructuur
  • B) mogelijkheden om de ALV aantrekkelijker te maken
  • C) de hoofdlijnen jaarplan 2022

Binnenkort starten we met het eerste onderwerp en zullen leden op de website worden uitgenodigd om deel uit te maken van de klankbordgroep die zich over de contributiestructuur zal buigen. Als je nu al staat te trappelen om je aan te melden, dan kan dat uiteraard ook door een mail met een of meerdere voorkeuren voor een onderwerp te sturen naar info@nvrr.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.