NVRR zet volgende stap in haar ontwikkeling: kwartiermaker

21-10-2019 | Nieuwsbericht

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) zet volgende stap in haar ontwikkeling

Het bestuur van de NVRR gaat het bestuurlijke functioneren van de NVRR professionaliseren. De minister van BZK werkt aan positieverbetering van de rekenkamerfunctie en de NVRR wil daar niet bij achterblijven. Door de verschillende decentralisaties worden de lokale en regionale rekenkamers steeds belangrijker; sterke rekenkamers dragen bij aan de kwaliteit van het decentraal bestuur.

Op uitnodiging van het bestuur van de NVRR zal Kirsten Veldhuijzen, strategisch adviseur bestuurlijke en financiële verhoudingen bij de Algemene Rekenkamer, gedurende een half jaar in de rol van kwartiermaker aan de slag gaan. Zij zal een profiel opstellen voor een toekomstig secretaris/directeur die het bestuur ondersteunt bij het verstevigen en versterken van de positie van de rekenkamers. Zij doet dit gemiddeld één dag in de week en rapporteert aan het NVRR-bestuur. Regionale en lokale rekenkamers worden van harte uitgenodigd om suggesties, ideeën en overwegingen aan te reiken die bijdragen aan de professionalisering en positionering van de NVRR.

Zij is bereikbaar via kirsten.veldhuijzen@nvrr.nl.