Skip to main content

Juridische vraagstukken

Gepubliceerd op:
donderdag 04-02-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Juridische vraagstukken

Aansprakelijkheid Rekenkamers en Rekenkamercommissies

Hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid van rekenkamers en rekenkamercommissies? Lees er alles over in dit artikel.

Aansprakelijkheid is de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. De wet geeft een aantal mogelijkheden om aansprakelijkheid op te baseren, zoals Het verstrekken van onjuiste informatie, leveren van een wanprestatie, bestuurdersaansprakelijkheid of een onrechtmatige daad. We concentreren ons hier op gedragingen waarmee de rekenkamer een op haar rustende wettelijke plicht schendt of handelt in strijd met een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.