• Home
  • Nieuws
  • Politieke druk op lokale rekenkamers is onacceptabel

Politieke druk op lokale rekenkamers is onacceptabel

Gepubliceerd op:
donderdag 11-02-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Dit betreft een nieuwsbericht van 11 februari 2021.

De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels verlopen of herzien zijn. Raadpleeg indien nodig andere bronnen.

Politieke druk op lokale rekenkamers is onacceptabel

De NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) is geschrokken van het onderzoek naar politieke druk op lokale rekenkamers. De uitkomst dat rekenkamers regelmatig deze druk ervaren, laat zien dat rekenkamers volwassen worden en er toe doen. Hoewel het in veel gevallen goed gaat, laat het onderzoek tegelijk ook zien dat er nog steeds gemeenteraden zijn die alles doen om de lokale rekenkamer het werken onmogelijk te maken. Budgetten met 2/3 verlagen, systematisch weigeren rapporten te behandelen of de rekenkamer verbieden zelf onderzoeken te publiceren. De NVRR herkent de signalen maar de schaal waarop dit gebeurt, is verontrustend. Uit democratisch oogpunt is het onacceptabel. Macht kan niet zonder tegenmacht, transparant bestuur is onmisbaar en lokaal bestuur is gebaat bij onafhankelijk onderzoek. Maar onafhankelijk onderzoek kan niet zonder onafhankelijk budget. Al eerder signaleerde de ROB dat de positie van decentrale rekenkamers versterkt moet worden. Op dit moment ontbreken garanties dat gemeenten de wettelijke taak ten aanzien van de rekenkamer daadwerkelijk uitvoeren.

De NVRR roept alle rekenkamers en rekenkamercommissies die deze ervaringen op deze te melden via info@nvrr.nl.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.