Financiële ondersteuning kringen

Gepubliceerd op:
donderdag 11-03-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Financiële ondersteuning kringen

Kringen van de NVRR kunnen een beroep doen op financiële middelen vanuit de NVRR voor ondersteuning bij operationele en organisatorische zaken. Per kring is op jaarbasis hiervoor € 500 beschikbaar. Lees meer.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.