Skip to main content

NVRR Jaarplan 2021

Gepubliceerd op:
vrijdag 13-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

NVRR Jaarplan 2021

Het plan voor het jaar 2021 maakt onderdeel uit meerjarenbeleidsplan 2018-2022. Met dat meerjarenbeleidsplan werken we aan het professionaliseren, verenigen en vertegenwoordigen van rekenkamers en rekenkamercommissies. Omwille van de leesbaarheid spreken we in de rest van het jaarplan over rekenkamers, hier worden echter ook de rekenkamercommissies mee bedoeld.

Het komende jaar gaan we een belangrijke stap zetten in de verdere professionalisering van de vereniging. We hebben inmiddels een interim secretaris-directeur aangesteld die niet alleen het bestuur zal ondersteunen bij haar dagelijkse werkzaamheden, maar ook verantwoordelijk is voor een goede inbedding van de structurele functie, zodat we die vacature in de eerste helft van 2021 kunnen invullen.

We hebben zoals u in dit plan kunt lezen ook voor 2021 weer veel inhoudelijke ambities. De kans dat we onze voornemens ook allemaal zullen gaan uitvoeren, is dankzij een versterking van de ondersteuning in de vorm van de nieuwe secretaris-directeur een stuk hoger dan in vorige jaren.

De verdere professionalisering betekent natuurlijk het nodige voor de financiën van de vereniging. In de toelichting bij de begroting wordt daar aandacht aan besteed.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.