Skip to main content

NVRR Jaarplan 2020

Gepubliceerd op:
vrijdag 26-06-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

NVRR Jaarplan 2020

Het plan voor het jaar 2020 maakt onderdeel uit meerjarenbeleidsplan 2018-2022. Met dat merenjarenbeleidsplan werken we aan het professionaliseren, verenigen en vertegenwoordigen van rekenkamers en rekenkamercommissies. Omwille van de leesbaarheid spreken we in de rest van het jaarplan over rekenkamers, hier worden echter ook de rekenkamercommissies mee bedoeld. Ons programma is ambitieus. In het komende jaar zijn we halverwege de periode. We hebben moeten constateren dat we minder ver zijn dan we wilden zijn. En dat betekent dat we de komende jaren wel een tandje bij moeten zetten.

Daarbij vinden we het belangrijk om ook aandacht te hebben voor de professionalisering van de vereniging. We ondernemen veel meer activiteiten, krijgen daarvoor ook subsidie en spelen daarbij ook een belangrijke rol in het debat over de lokale democratie. Dat vergt van ons zelf professioneel handelen.

In deze beschrijving van ons jaarplan wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de vereniging en de uitvoering van het meerjarenbeleidsprogramma.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.