Skip to main content

Oproep deelname aan klankbordgroep over contributiestructuur

Gepubliceerd op:
maandag 22-03-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Oproep deelname aan klankbordgroep over contributiestructuur

Enige tijd geleden is gemeld dat bestuur met klankbordgroepen wil gaan werken om mee te denken over lopende zaken. Zie ook https://www.nvrr.nl/nieuws/8695/klankbordgroepen/. Een voorstel van een klankbordgroep is voor het bestuur een zwaarwegend advies, de klankbordgroep zal ook worden uitgenodigd het advies in het bestuur toe te lichten en het bestuur kan alleen beargumenteerd van het advies afwijken. Binnenkort start de klankbordgroep over de contributiestructuur.

In het jaarplan staat daarover dat we willen kijken naar een andere contributiestructuur. In de huidige opzet is het lidmaatschap voor leden uit een kleinere inwonersklasse relatief duurder dan voor leden uit grotere inwonersklassen. Ook geeft het wetsvoorstel Versterking Decentrale Rekenkamers straks een stimulans om meer gezamenlijke rekenkamers op te zetten, wat tot forse schommelingen in de contributie-inkomsten kan leiden.

Het bestuur vraagt de klankbordgroep om te adviseren hoe de huidige structuur zo kan worden aangepast dat de contributies gelijkmatiger verdeeld zijn over de leden en de inkomsten uit de contributies meerjarig een stabiel beeld laten zien.
Voor deze klankbordgroep zoeken we NVRR-leden die hierover een advies op willen stellen. Ondersteuning is aanwezig. Naar verwachting komt de klankbordgroep in de periode april en 1e helft mei drie keer digitaal bijeen. Het bestuur streeft ernaar een voorstel tav de contributiestructuur gebaseerd op het advies van de klankbordgroep in juni aan de ALV voor te kunnen leggen.

Aanmelden kan tot en met maandag 29 maart via info@nvrr.nl.

We denken aan een groep van ongeveer 7 personen. Bij overweldigende belangstelling maken we een selectie waarbij we letten op spreiding naar grootte en bestuurslaag.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.