Call for papers

09-06-2020 | Nieuwsbericht

Het tijdschrift Bestuurswetenschappen werkt aan een themanummer over decentrale rekenkamers (voor begin 2021). De redactie is op zoek naar relevante en interessante bijdragen.

Dat kunnen bijdragen van theoretische, empirische en/of normatieve aard zijn, als het maar raakt aan decentrale rekenkamers. In het bijzonder zijn we op zoek naar bijdragen die zicht bieden op de praktijk van rekenkameronderzoek zoals die sinds 2005 is ontstaan in het lokaal en provinciaal bestuur in Nederland.

Meer weten? In de bijgevoegde call for papers vind je meer informatie.