Skip to main content

Gemeenteraden gebrekkig geïnformeerd over stijgende kosten van jeugdzorg

Gepubliceerd op:
maandag 12-07-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Gemeenteraden gebrekkig geïnformeerd over stijgende kosten van jeugdzorg

De gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn in de periode van 2015 tot 2020 gebrekkig geïnformeerd over de stijgende kosten van jeugdzorg. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten van de Rekenkamercommissie die op 8 juli 2021 werden gepubliceerd.

Haperende informatievoorziening

De informatievoorziening aan de raadsleden en burgercommissieleden haperde. Zo werd in alle vier gemeenten:

  • geen verklaring gegeven voor de stijging in het gebruik van specifieke jeugdzorg-producten (zoals Jeugd-GGZ);
  • geen nadere onderverdeling gemaakt van de kosten van jeugdzorg naar soort verwijzer en nauwelijks naar jeugdzorg-product;
  • onvoldoende toelichting gegeven over de relatie tussen doelstellingen, activiteiten, resultaten en beoogde maatschappelijke effecten van jeugdzorg.

Duiding en inzicht

De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraden om de informatievoorziening over jeugdzorg zodanig te verbeteren, dat deze:

  • duiding geeft (bijvoorbeeld over stijging in het gebruik van specifieke jeugdzorg-producten);
  • inzicht biedt in de relatie tussen doelstellingen, activiteiten, kosten, resultaten en beoogde (maatschappelijke) effecten van jeugdzorg.

Oorzaken voor kostenstijging

In het onderzoek zijn ook de oorzaken in kaart gebracht van de kostenstijging van jeugdzorg in H10-gemeenten. Deze kostenstijging was 72% tot 91% in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg.

Inzicht en grip

De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraden inzicht en grip te krijgen op:

  • de stijging in gemeentelijke verwijzing naar jeugdzorgtrajecten;
  • de jeugdzorg-producten met de grootste stijging en omvang van kosten.

Verzachtende omstandigheden

In 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdzorg. Er was toen nog veel onduidelijk voor hen.

Meer info:

  • Brief aan gemeenteraden Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg over onderzoeksresultaten
  • Gezamenlijk persbericht over kosten jeugdzorg in H10
  • Webpagina met alle achtergronden en documenten

Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.