Skip to main content

De Randstedelijke Rekenkamer wint de Goudvink 2021

Gepubliceerd op:
woensdag 08-12-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

De Randstedelijke Rekenkamer wint de Goudvink 2021

Er werden 18 uitstekende rekenkamerrapporten ingestuurd voor de Goudvink, de prijs van rekenkamers voor het beste rekenkamerrapport. Vijf daarvan zijn genomineerd voor de shortlist:

  • Noordelijke Rekenkamer, Verdeling onder hoogspanning. Een onderzoek naar de verdeling van kosten en baten rondom wind- en zonneparken in de provincie Drenthe, Fryslân en Groningen;
  • Rekenkamercommissie Borger-Odoorn, “Je hebt het pas door als je het ziet”. Een rapport over gemeentelijke weerbaarheid en ondermijning in Borger-Odoorn;
  • Randstedelijke Rekenkamer, Stof tot nadenken. Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco;
  • Rekenkamer Nijmegen, Toegang tot de Wmo – rekenkameronderzoek vanuit cliëntperspectief;
  • Rekenkamer Utrecht, Zo sterk als de zwakste schakel – Een onderzoek naar de informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht.

Maar er kan er maar één de winnaar zijn. De  Randstedelijke Rekenkamer heeft met het rapport Stof tot nadenken,  Onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken bij Tata Steel en Harsco,  de Goudvink 2021 gewonnen.

Volgens de jury heeft de Randstedelijke Rekenkamer een zeer actueel onderwerp geagendeerd dat direct raakt de belangen van inwoners. Gelet op de vele omgevings- en maatschappelijke belangen die hier samenkomen is dat een complex onderwerp, dat helder ontrafeld en inhoudelijk deskundig verwoord is. De Randstedelijke Rekenkamer adresseert met de conclusies en aanbevelingen de rollen van de verschillende actoren, in een visueel aantrekkelijk rapport. Het onderzoek is door de rekenkamer genuanceerd, zonder popularisering en niet veroordelend uitgevoerd. De jury vindt het een belangwekkend rapport in een tijd waarin de burger zich vaak niet voelt meetellen als er grote maatschappelijke belangen op het spel staan. Een terechte winnaar van de Goudvink 2021.

Hierbij de link naar het rapport.

De winnaar krijgt een certificaat en het beeldje, de Goudvink 2021. De genomineerden krijgen een certificaat. De jury wil daarnaast een van de inzenders, die niet op de shortlist terecht is gekomen, in het zonnetje zetten met een eervolle vermelding. Dat betreft het rapport Kinderspel? Het beheer van speeltoestellen van de Rekenkamer Hilversum. De rekenkamer heeft met een mooi en geslaagd rapport getracht een jonge doelgroep aan te spreken en de Kinderraad van Hilversum in positie weten te brengen. Vandaar de eervolle vermelding voor dit rapport van de Rekenkamer Hilversum.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.