Skip to main content

Prettige kerstdagen en alle goeds voor 2022!

Gepubliceerd op:
donderdag 23-12-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Prettige kerstdagen en alle goeds voor 2022!

Graag wensen wij u sfeervolle kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar waarin wij hopen u nog vaak van dienst te mogen zijn.
Tevens maken wij van deze mogelijkheid gebruik om u te informeren dat wij vanaf 27 december tot en met 31 december gesloten zijn. Vanaf maandag 3 januari staan wij weer voor u klaar.

Bestuur, directeur en secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.