Skip to main content

Vijf vragen aan Ans Hoenderdos

Gepubliceerd op:
vrijdag 21-01-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Vijf vragen aan Ans Hoenderdos

Wie is Ans Hoenderdos?
Een geëngageerd manager van rekenkameronderzoek. En in persoonlijke zin: dit jaar ben ik 35 jaar gelukkig getrouwd en we hebben twee fijne dochters.

Hoe ben je in de wereld van de rekenkamers terecht gekomen?
Dat gaat al decennia terug. Tijdens mijn studie Bouwkunde raakte ik geïnteresseerd in maatschappelijk relevant onderzoek. Dat was toen op het gebied van de volkshuisvesting. Aansluitend heb ik jarenlang gewerkt in het wetenschappelijk onderzoek aan de TU Delft. Eind jaren 80 werd ik gedetacheerd bij de staf van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwsubsidies. Dit vergrootte mijn belangstelling voor dit soort werk zozeer, dat ik naast mijn TU Delft aanstelling bij de Algemene Rekenkamer ben gaan werken. Na mijn promotie aan de TU Delft werkte ik bij verschillende departementen. Zo’n 15 jaar geleden namen enkele Waterschappen het initiatief om een Rekenkamercommissie in te stellen. Als nevenfunctie werd ik toen lid van de RKC van Rijnland, RKC Amstel Gooi en Vecht en RKC Zuiderzeeland. Het was een uitdaging en zeer leerzaam om mee te bouwen aan de ontwikkeling van deze Rekenkamercommissies. Toen in 2008 mijn huidige functie vacant kwam, heb ik van mijn hobby mijn werk kunnen maken.

Wat zijn je interne en externe speerpunten als nieuwe voorzitter van de NVRR?
Extern: dat de NVRR een nog steviger vereniging wordt, die een vanzelfsprekend aanspreekpunt is bij het Ministerie van BZK en partnerorganisaties, zodat Rekenkamer(commissie)s worden herkend en erkend als belangrijke hulptroepen van de volksvertegenwoordiging. Intern: de professionele ontwikkeling van de NVRR op het gebied van kennisdeling en samenwerking van de leden – die al volop gaande is – krachtig voortzetten.

Hoe kan de positie van de NVRR nog meer versterkt worden?
Een professionele vereniging heeft een professionele governancestructuur nodig; samen met het bestuur en Manon als directeur wil ik hieraan met voorrang werken.

Welke vraag die we niet hebben gesteld zou je graag willen beantwoorden? En wat zou je antwoord zijn?
Je was al eerder lid van het bestuur en hebt veel NVRR-jaarcongressen georganiseerd. Wat is je daarbij opgevallen? Binnen de Rekenkamer(commissie)s is zeer veel kennis en ervaring, terwijl het lijkt of de vereniging ‘draait’ op een relatief klein aantal leden. De deskundigheid, maar vooral ook goede en frisse ideeën ‘uit het hele land’ kunnen veel meer worden benut. Ik wil en zal me ervoor inzetten om hierbij een verbindende rol te spelen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.