Skip to main content

Handreiking Onderzoek

Het primair proces van een rekenkamer (commissie) bestaat vooral uit het (laten) opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten en het rapporteren hierover. In de afgelopen jaren is hiermee bij verschillende gemeenten al de nodige ervaring opgedaan. Al doende zijn in de uitvoering van taken vele manieren van werken ontwikkeld. Het is goed om uit al deze ervaringen een aantal vuistregels, tips, suggesties e.d. te destilleren en deze te bundelen tot een handreiking.

De NVRR wil met deze handreiking de rekenkamer(commissie)s een instrument in handen geven om die specifieke kenmerken van rekenkameronderzoek goed vorm te geven. Deze handreiking is geen eindproduct, maar een document dat zich kan blijven ontwikkelen al naar gelang de praktijk van het lokale rekenkameronderzoek zich verder uitbreidt en evolueert. De handreiking is een levend document dat op gezette tijden zal worden aangepast en aangevuld met steeds meer ervaringen en voorbeelden van lokale rekenkamers. De handreiking geeft daarmee vooral aan hoe het kán en wat, binnen de wettelijke kaders, de verschillende mogelijkheden zijn.