Skip to main content

Meerjarenbeleidsplan 2023-2027

Met dit meerjarenbeleidsplan zet de NVRR het beleid uit voor de komende vier jaar. Enerzijds omdat het vorige meerjarenbeleidsplan tot en met 2022 gold. Anderzijds omdat de omgeving verandert en onder andere met de behandeling en aanname van de Wet versterking decentrale rekenkamers een nieuwe strategische periode voor de vereniging en de leden aanbreekt. Dit meerjarenbeleidsplan geeft richting aan de intenties en activiteiten van de vereniging in de periode 2023-2027.