Skip to main content

NVRR Jubileumbundel 20 jaar

Met deze essaybundel staat de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies in 2023 stil bij het vierde lustrum van de vereniging (balans) en werpen we een korte blik vooruit (perspectief). Twintig jaar vereniging van een gemeenschap van professionals, in de woorden van de voorzitter van de VNG Sharon Dijksma1, gepositioneerd is als ‘countervailing power’ in het decentrale bestuur. Een gemeenschap die voor 2003 in pilotvorm in een enkele gemeente werkzaam was, en vanaf 2006 verplicht werd voor alle provincies en gemeenten. In enkele waterschappen functioneerde de afgelopen jaren op vrijwillige basis al een rekenkamer en vanaf 2024 zijn ze in die bestuurslaag ook verplicht.