Skip to main content

NVRR Aanbeveling “Lidmaatschap externe adviseurs”

Een overheidsorgaan werft externe leden voor haar rekenkamer(commissie). Er solliciteren kandidaten die bij een extern bureau werken waar zij onderzoek doen voor en/of adviezen geven aan de overheid. De vraag is in hoeverre er een probleem kan ontstaan van belangenverstrengeling indien een lid van de rekenkamer(commissie) zelf dan wel het bureau waar hij werkt tevens werkzaamheden verricht in opdracht van de overheid.