Skip to main content

NVRR Aanbeveling “Beloning Externe Leden van Rekenkamer-(functies/commissie) s”

In de huidige wet- en regelgeving is geen duidelijke invulling gegeven aan hoe externe leden, dit zijn leden die geen raadslid zijn, voor hun werkzaamheden voor een rekenkamer of rekenkamerfunctie/commissie worden vergoed. Dit heeft tot gevolg dat gemeenten er zeer uiteenlopend mee omgaan.
Het bestuur van de NVRR heeft aangegeven tot een aanbeveling te willen komen over de beloning van externe leden van rekenkamer(functie/commissie)s. Hierbij dient in overweging te worden genomen dat in de algemene ledenvergadering van 8 april 2006 is geconcludeerd dat uurvergoedingen in strijd met de geest van de wet zijn. Ook is toen het standpunt ingenomen dat er geen direct verband tussen bestede uren en beloning van het lid zou moeten zijn.