Skip to main content

NVRR Handreiking “Integriteit”

Net als aan volksvertegenwoordigers en bestuurders mogen aan onze leden de hoogste eisen worden gesteld als het gaat om het uitoefenen van hun werk in rekenkamers. Dat betreft niet alleen de kwaliteit van het uit te voeren onderzoek, maar ook de omgang met vraagpunten met betrekking tot integriteit.

Deze handreiking biedt daartoe een aanzet, die u in uw organisatie kunt gebruiken.

Het kan zijn dat er al op andere wijze in de waarborging van de integriteit is voorzien. Dan biedt deze handreiking de mogelijkheid als check daarop te dienen. Daarmee kan de gezaghebbende positie van rekenkamers en rekenkamercommissies verder worden versterkt.

Deze gedragscode is tot stand gekomen in samenwerking met SGBO en de Kring van Secretarissen van onze vereniging. Wij vernemen graag uw reacties op de inhoud en/of het gebruik in de praktijk.