NVRR Handreiking “Inhuur Externen”

Deze handreiking gaat in op de wijzen waarop rekenkamers om (kunnen) gaan met externe ondersteuning.

De handreiking is een soort uitgebreide gereedschapskist. Per fase in de uitbesteding zijn de mogelijkheden en de do’s en dont’s voor externe inhuur beschreven.
Verder zijn daar ervaringen van diverse rekenkamers aan toegevoegd

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.