Skip to main content

NVRR Handreiking Kringen

Binnen de NVRR zijn verschillende kringen actief. Het is beleid van het bestuur om rond verschillende thema’s, op
basis van functies of geografische ligging etc., het vormen van kringen te stimuleren.
Gezien de uiteenlopende mogelijkheden voor het functioneren van kringen, legt het bestuur in deze notitie een instructie ten behoeve van de NVRR-kringen vast.