NVRR Handreiking “Privaatrechterlijke Rechtshandelingen”

De juridische kring van de NVRR heeft een advies opgesteld over de vraag of een rekenkamer(commissie) de bevoegdheid om tot privaatrechtelijke rechtshandelingen te besluiten en die te verrichten gemandateerd kan krijgen.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.