Skip to main content

NVRR Handreiking “Privaatrechterlijke Rechtshandelingen”

De juridische kring van de NVRR heeft een advies opgesteld over de vraag of een rekenkamer(commissie) de bevoegdheid om tot privaatrechtelijke rechtshandelingen te besluiten en die te verrichten gemandateerd kan krijgen.