Skip to main content

NVRR Standpunt: “Uitbesteding gemeentelijke rekenkamer of rekenkamerfunctie”

In de gegroeide praktijk zijn er gemeenteraden die hun onafhankelijke rekenkamer of rekenkamercommissie geheel hebben uitbesteed aan een commerciële partij (organisatie of personen). De NVRR stelt zich op het standpunt dat aan het geheel uitbesteden van de onafhankelijke rekenkamer of rekenkamerfunctie een aantal zwaarwegende bezwaren kleven. De huidige gemeentewet is zodanig ruim opgezet dat de wettelijke bepalingen dit geheel uitbesteden in beginsel mogelijk maken (zie advies Warmelink, juni 2007), maar dit uitbesteden lijkt in strijd met de bedoeling van de wetgever.
Dit standpunt van de NVRR heeft als doel richtinggevend te zijn voor de leden en dient tevens als basis om de minister van BZK te verzoeken de gemeentewet op een aantal punten aan te scherpen.